Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

De Borg bij het Festival Forensische Zorg: stem ook mee

Op 28 januari a.s. vindt het Festival Forensische Zorg plaats. Tot en met aanstaande donderdag, 31 oktober, kan je nog stemmen op de voorstellen van De Borg!

Dit kan via deze link.

FFZ 2020

De Borg bindt al 20 jaar mensen en kennis met elkaar

Expertisecentrum De Borg bestaat dit jaar 20 jaar! 20 jaar kennis ontwikkelen en delen, wetenschappelijk onderzoek toepasbaar maken en samenwerkingen aan gaan met de verschillend instellingen zoals Fivoor, Trajectum, STEVIG, Ipse de Bruggen en onze ketenpartners. We zijn trots dat we een bijdrage leveren aan ontwikkeling van kennis op het gebied van de complexe SGLVG-doelgroep.

Lees meer

Start nieuwe cyclus; aan de slag met oesters

Cyclus 5 van het Kwaliteitsnetwerk De Borg zal, naast het ophalen van nieuwe parels en oesters, ook gericht zijn op het samen werken aan oplossingen voor bestaande oesters. De focus ligt bij de volgende vier belangrijke gedeelde oesters op; het betrekken van de cliënt als gesprekspartner bij het behandelproces, vormgeven aan verbindend werken (tussen disciplines en met ketenpartners), teamstabiliteit en risicobewustzijn.

Tijdens de Parel- en oesterdag op 24 september jl. is hiervoor de aftrap gegeven en hebben deelnemers zich al gebogen over deze oesters. De Borg-instellingen gaan komend jaar aan de slag om met elkaar te werken aan oplossingsmogelijkheden.

Meer informatie over het Kwaliteitsnetwerk De Borg lees je hier.

Netwerk De Borg RGB

Artikel over promotieonderzoek Agressie

In het vakblad Klik van september staat een artikel over het De Borg promotieonderzoek van Peter de Looff naar agressie en burn-out. Het artikel in Klik kun je hier lezen.

Meer informatie over het genoemde implementatietraject 'Biosensoren voor iedereen' lees je hier.

Kan het meten van hartslag en huidgeleiding dreigend agressief gedrag signaleren bij psychiatrisch cliënten?

Uit het onderzoek van Peter de Looff blijkt dat stijgingen in hartslag en huidgeleiding vooraf gaan aan agressief gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking die worden behandeld op forensisch psychiatrische afdelingen. Peter de Looff, onderzoeker bij Expertisecentrum De Borg deed promotieonderzoek naar het gebruik van draagbare technologie met geïntegreerde biosensoren in de forensische psychiatrie. Hij promoveert op 15 mei aan de Radboud Universiteit.

Lees meer

Eerste opleiding voor het werken met mensen met een LVB en complexe problematiek

Je werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen. Mensen die vaak niet de juiste zorg kunnen vinden omdat zij zowel bij de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg als de GGZ niet op hun plek zijn. Dit vraagt wat van jou als medewerker. In juli start Expertisecentrum De Borg, in samenwerking met de RINO Groep, de eerste opleiding voor het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek.

Lees meer

Slimme horloges dragen bij aan de veiligheid op de werkvloer

Expertisecentrum De Borg heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van biosensoren, in de vorm van slimme horloges, bij het voorspellen van agressief gedrag van cliënten. Stijgingen in huidgeleiding (het niveau en de pieken per minuut) en hartslag lijken vooraf te gaan aan dreigend agressief gedrag. Daarnaast blijkt dat een afname van de hoogte van de huidgeleidingspiekjes samen hangen met symptomen van burn-out maar er werd geen verband gevonden met hartslag. Deze conclusies moeten voorzichtig worden gebruikt en meer grootschalig longitudinaal onderzoek is nodig om de beweringen te onderzoeken.

Lees meer

AVVB in tijdschrift De Psycholoog

Deze week is in het tijdschrift De Psycholoog een artikel verschenen over de AVVB (Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking). Eén van de auteurs van het artikel is Femke Jonker. Femke is GZ-psycholoog i.o.t specialist en als wetenschapper betrokken bij het toepasbaar maken van de AVVB voor gebruikers bij het projectteam van De Borg. In dit artikel lees je het belang van het in kaart brengen van het adaptieve vermogen van een cliënt. Hoe beter men in beeld heeft welke beperkingen en vaardigheden een persoon heeft in het dagelijks leven, hoe beter de begeleiding of behandeling hierop kan aansluiten.

Lees meer

De Borg en RINO Groep tekenen samenwerkingsovereenkomst

Nieuwe kennis en inzichten optimaal laten landen op de werkvloer. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die Expertisecentrum De Borg en de RINO Groep onlangs hebben getekend. Samen werken we aan opleidingsprogramma’s voor behandelaars en begeleiders van aangesloten instellingen bij De Borg en haar samenwerkingspartners. Speciaal gericht op professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende gedragsproblemen. Daarbij combineren we de opleidingskracht van de RINO Groep met de inhoudelijke expertise van De Borg.

Lees meer

Een goed begin is het halve werk

Op donderdag 1 november trapten we, samen met 45 medewerkers van diverse instellingen, het AVVB-project van De Borg af. AVVB staat voor Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking. Onderzoeker en GZ-psycholoog i.o.t. specialist Femke Jonker vertelde over de constructie van de AVVB en de onbetrouwbaarheid van IQ-tests. Ze nam tijdens de bijeenkomst een AVVB af bij Marjet van Baggum, directeur van De Borg. Dit gaf een beeld over het gebruik van de AVVB. Henk Nijman deed verslag over de eerste positieve onderzoeksresultaten van de AVVB. De interesse in de vragenlijst was groot. Er werden kritische vragen gesteld en iedereen kreeg een vragenlijst mee om een begin te maken binnen zijn of haar organisatie.

Lees meer

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405