Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Expertise

De behandelcentra van de bij De Borg aangesloten SGLVG-instellingen integreren het behandelaanbod vanuit meerdere disciplines, maar altijd vanuit de drie kernwaarden: Bejegenen, Behandelen en Beveiligen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling behoren tot de kernactiviteiten hiervan.

De cliënten

 • Hebben ernstige problemen in het (gezins-)systeem op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
 • Vertonen onbegrepen en risicovol gedrag, dat wordt veroorzaakt door complexe, multi causale en meervoudige stoornissen.
 • Hebben een hulpvraag die onvoorspelbaar is en regelmatig verandert in intensiteit.
 • Lopen vast in de tweedelijns zorg die wordt geboden in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), de VG (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en bij Justitie (forensische zorg).

De behandeling

 • Is integraal gericht op verschillende leefsferen van de cliënt.
 • Onderscheidt zich door grote aandacht voor risicomanagement.
 • Kenmerkt zich door integratie van competenties vanuit de GGZ, de VG en Justitie.
 • Is interdisciplinair door samenwerking van tenminste een psychiater, een gedragswetenschapper en trajectbegeleider.
 • Wordt wetenschappelijk onderzocht op de bereikte resultaten.
 • Duurt gemiddeld anderhalf jaar.

Toegevoegde waarde

 • Een positieve invloed op de kwaliteit van het leven van de cliënt.
 • Verkleinen van de handelingsverlegenheid van begeleiders.
 • Efficiënt omgaan met de beschikbare middelen.
 • Verhogen van de veiligheid in de samenleving.

 

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405