Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Kwaliteitsnetwerk Borginstellingen

Netwerk De Borg RGBSinds 2015 zijn de Borginstellingen actief bezig met het inrichten van een eigen Kwaliteitsnetwerk. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het door het EFP ontwikkelde kwaliteitssysteem, gebaseerd op een Engelse methode, waarbij professionals zelf, met de cliënt als partner, het initiatief nemen om bij elkaar in de keuken te kijken om met elkaar het antwoord te zoeken op de volgende vragen: wat verstaan we onder kwaliteit? Wat is onze kracht (parel) en waar ligt onze uitdaging (oester)?

Volgens een vaste jaarlijkse cyclus worden de antwoorden op deze vragen gezocht en de uitkomsten worden gepresenteerd en gevierd op een landelijke dag.

Per cyclus worden vier thema’s onderscheiden:

  • Cliënten, familie en naasten
  • Behandeling en therapeutisch leefklimaat
  • Personeel
  • Veiligheid en risicomanagement
Binnen deze vier thema’s worden tien tot twintig standaarden geformuleerd waar de medewerkers elkaar op bevragen.
Inmiddels hebben De Borg-instellingen vier jaarcycli achter de rug, waarbij door medewerkers parels zijn gevonden bij elkaar op het gebied van kwaliteit en oesters zijn gevonden die nog moeten worden gekraakt. De resultaten van deze ervaringen zijn vastgelegd in Jaarrapporten die integraal zijn hieronder te downloaden:

Cyclus 4 is eind mei 2019 afgerond en het Landelijk rapport is beschikbaar en bovenstaand te downloaden.

Cyclus 5 van het Kwaliteitsnetwerk De Borg zal, naast het ophalen van nieuwe parels en oesters, ook gericht zijn op het samen werken aan oplossingen voor bestaande oesters. De focus ligt bij de volgende vier belangrijke gedeelde oesters op; het betrekken van de cliënt als gesprekspartner bij het behandelproces, vormgeven aan verbindend werken (tussen disciplines en met ketenpartners), teamstabiliteit en risicobewustzijn.

Tijdens de Parel- en oesterdag op 24 september jl. is hiervoor de aftrap gegeven en hebben deelnemers zich al gebogen over deze oesters. De Borg-instellingen gaan komend jaar aan de slag om met elkaar te werken aan oplossingsmogelijkheden.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405