Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Kennis delen versterkt

Deskundigheid

De doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) is een specifieke doelgroep die bijzondere deskundigheid vraagt van medewerkers. Binnen De Borg-instellingen wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daarnaast worden op basis van ervaring en toetsing specifieke behandelprogramma’s ontwikkeld. Om deze kennis te verbreden en om de kwaliteit van de geboden behandeling te verbeteren is in 2018 het project 'Kennis delen versterkt SGLVG 2018-2020' gestart.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor Borgmedewerkers en medewerkers die verderop in de zorgketen met de doelgroep SGLVG te maken hebben. Deze kennis en leergang moet voor iedereen toegankelijk zijn die met deze cliënten te maken krijgen. Het is van essentieel belang dat deze kennis ook bij de andere zorgaanbieders terecht komt, zodat de overgangen voor de cliënt soepel verlopen en ze een meer eenduidige benadering krijgen van begeleiders. Dit betekent toegang voor medewerkers van verschillende instellingen in de zorgketen. Het beoogde effect is dat de begeleiders naast een stevige persoonlijkheid ook adequate kennis over deze doelgroep in huis hebben.

Wat gaan we doen?

  • verdiepende na- en bijscholing voor Borgmedewerkers op WO, HBO- en MBO niveau; een leergang SGLVG (+);
  • oriënterende cursus over de SGLVG (+) doelgroep voor instellingen in de zorgketen;
  • een kennisplatform dat voor iedere belangstellende toegankelijk is voor kennisontwikkeling en kennisdeling over de SGLVG (+) doelgroep, gelinkt aan bestaande kennisplatforms;
  • competente medewerkers, die zich langdurig verbinden met de instelling en de cliënten;
  • een wetenschappelijke raad met als doelstelling minstens twee voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek, relevant voor de doelgroep SGLVG(+), te ontwikkelen.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het opleidingsprogramma voor de ketenpartners is er in september 2018 een Learning Hackathon georganiseerd; zie nieuwbericht en korte video. Met de uitkomsten hiervan zijn de leervragen geconcretiseerd en sluit het opleidingsaanbod goed aan bij de praktijk. Dit leertraject is gestart in juli 2019: meer informatie, en wijze van inschrijving, is te vinden onder 'opleidingen'.

Twee leertrajecten voor Borgmedewerkers zijn inmiddels met goed resultaat afgerond. Gezien de grote waardering en belangstelling, wordt er een derde leertraject voor Borgmedewerkers aangeboden in het voorjaar van 2020. Het eerste leertraject voor ketenpartners is gestart en loopt door tot april 2020. De eerste reacties zijn positief en ook voor dit leertraject wordt bekeken wat de vervolgmogelijkheden zijn.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405