Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Effectevaluatie SGLVG(+) behandeling

vp effectevaluatie svlvgGespecialiseerde behandeling vermindert probleemgedrag

Vijf jaar effectonderzoek laat zien dat gespecialiseerde behandeling aanslaat bij mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (SGLVG) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (SGLVG+). Door de behandeling krijgen zij meer grip op hun handelen, waardoor het probleemgedrag vermindert.

Dit concluderen onderzoekers dr. Klaus Drieschner en drs. Brenda Hesper, beide werkzaam bij het Kenniscentrum van Trajectum.

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag 

Vijf jaar lang is onderzocht of alle inspanningen die de behandelaars van de Borg-instellingen dagelijks leveren ook daadwerkelijk het gewenste effect - een positieve gedragsverandering bij de cliënt - hebben. Het antwoord op die vraag luidt kort en bondig: Ja. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de cliëntgroep gedurende de behandeling minder probleemgedrag vertoont, dat risicoverhogende vaardigheidstekorten en denkpatronen verminderen, en dat de cliëntgroep gemiddeld vooruit gaat op het gebied van sociale redzaamheid.”  

Secuur meetinstrument

In het voortraject van het onderzoek is een instrument ontwikkeld, de Dynamic Risk Outcome Scales

(DROS), waarmee het effect van de SGLVG(+) behandeling betrouwbaar kan worden gemeten. Gebleken is dat dit ROM-instrument (Routine Outcome Monitoring) gevoeliger is voor verandering dan eerder gebruikte instrumenten en meer voor de behandeling bruikbare informatie oplevert.

Met het nu voorliggende rapport hopen de BORG-instellingen een bijdrage te leveren aan het zoeken naar wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en naar de verantwoording daarvan voor de behandeling van SGLVG- en SGLVG+-cliënten. Maar vooral willen zij de behandeling aan deze groep kwetsbare mensen blijven optimaliseren, zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. 

U kunt het onderzoeksrapport bestellen door de onderstaand formulier in te vullen. Het boek kost € 15,00 (excl. €3,- verzendkosten). U ontvangt per mailbericht een factuur met betalingsgegevens.

Bestelformulier Effectevaluatie SGLVG(+) behandeling
 1. Voorletter(s) Naam: *
  Vul hier uw voorletters in:
 2. Adres:*
  Vul AUB uw adres in.
 3. Postcode Woonplaats *
  Vul AUB uw postcode in.
 4. E-mailadres:*
  Vul AUB uw (geldig) e-mailadres in.
 5. Aantal exemplaren*
  Vul hier het aantal exemplaren in wat u wenst te ontvangen.
 6. Bedrijfsnaam (factuur)
  Ongeldige invoer
 7. Factuuradres
  Ongeldige invoer
 8. Postcode Plaats factuuradres
  Ongeldige invoer
 9. Opmerking
  Eventuele opmerking
 10. Ongeldige invoer

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405